Macht van Water

De macht over schaars water is nu al wereldwijd een groot probleem. Mijn Waterstenen zijn een metafoor. Vanuit het Wabi Sabi principe lever ik een verstilde en contemplatieve bijdrage aan dit vraagstuk. In de imperfectie van de vormen schuilt hun zeggingskracht. Moki, september 2017